2006. november-december hónapban Száraz Csilla régész folytatott megelőző régészeti feltárást a nagykanizsai Erzsébet téren tervezett mélygarázsok helyén. Két, egyenként 23 méter átmérőjű kör területét tárták fel Molnár József régésztechnikussal. Az ásatás során a kis felület ellenére a város története szempontjából fontos momentum került napvilágra.
 
Az Erzsébet téren előkerült a több metszeten is ábrázolt kerített város (Belső Város) ÉK-i kiugró óolasz jellegű, a többi sarokbástyánál nagyobb méretű bástyájának ún. „bástyatorka”, annak cölöpsora. A feltárás eredményeként lokalizálni lehetett a kerített város pontos helyét, amelynek ÉK-i sarka tehát az Erzsébet téren volt, többi sarokpontja Vándor László kutatásai szerint, pedig a mai Pláza, Király utcai körforgalom és a Posta épülete közé helyezhető el. Feltárásra került a városfal előtti sáncárok is.
 
A feltáráson összesen 17 objektum került dokumentálásra, ebből 10 keltezhető a XVI., 7 objektum a XVIII-XIX. századra. A leletek közül külön ki kell emelni a díszes páncélzat darabjait, egy török kori korsó és tál töredékeit, melyek egy kútból kerültek elő. 
 
 
 
 

Kapcsolat

NAGYKANIZSA
Vár utca 5.

Telefon: (93) 537-382

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.