Kedvelt oldalak

Pusztai Tamás - Középkori falvak és mezővárosok régészeti kutatása

(/images/pusztai_tamas_kozepkori_falvak/pusztai_tamas_kozepkori_falvak_001.jpg) (/im...

Hadtörténelmi közlemények

(/images/borbely_andor_adatok/borbely_andor_adatok_001.jpg) (/images/borbely_andor_a...

Bíró Friderika - A szegek világa

(/images/biro_friderika_szegek_vilaga/biro_fridedrika_szegek_vilaga_001.jpg) (/image...

László Gyula - Régészeti tanulmányok

(/images/laszlo_gyula_regeszeti_tanulmanyok/laszlo_gyula_regeszeti_tanulmanyok_001.jpg) ...

Gerő László - Magyarországi várépítészet

(/images/gero_magyarorszagi_varepiteszet/gero_magyarorszagi_varepiteszet_001.jpg) (/...

Gerő László - Magyar várak

(/images/gero_magyar_varak/gero_magyar_varak_001.jpg) (/images/gero_magyar_varak/ger...

Balogh János - Nagy-Kanizsa város és vidékének hadtörténeti leírása

(/images/balogh_janos_hadtorteneti_leiras/balogh_janos_hadtorteneti_leiras_001.jpg) ...

Kelenik József - A kanizsa-sormási ütközet 1600. október 7-13

(/images/kelenik_2/kelenik2._001.jpg) (/images/kelenik_2/kelenik2._002.jpg) ...

Ásatások

Az ásatások során megállapítást nyert, hogy az épület ötszög felé hajló négyzet alakú volt, főhomlokzata D-felé nézett, az ennek a közepén elhelyezkedő kaputorony kiugró része már a dombot környező mocsárba nyúlott.

Feltárások

A feltáráson összesen 17 objektum került dokumentálásra, ebből 10 keltezhető a XVI., 7 objektum a XVIII-XIX. századra. A leletek közül külön ki kell emelni a díszes páncélzat darabjait, egy török kori korsó és tál töredékeit, melyek egy kútból kerültek elő.

Írásos emlékek

Írásos emlékeink is maradtak a vár építéséről fejlődéséről.

 

Videó, animáció

A kor technológiai vívmányait felhasználva régi állapotában is "megtekinthetjük" a várat és kapcsolódó létesítményeket.

 
Nagykanizsa Város
Netta-Pannonia Kft.
Thúry György Múzeum
Free
Free